Informatie, Communicatie,
Programmeren & Beheer

Marketing van morgen? Komt van i3c

Wij leveren marketing en techniek

wij ontwikkelen de laatste technieken.

I3C Strategische & data marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Strategische marketing

Bij het opzetten van een strategische marketing aanpak is de markt leidend. Binnen de markt zullen bepaalde segmenten om een (iets) andere aanpak vragen. Daarbij wordt gedegen onderzoek gedaan waarbij marketing bronnen of AI bronnen worden geraadpleegd om de doelen en doelgroepen te toetsen naar PVA en haalbaarheid en ROI. Bij de strategie wordt met cijfers onderbouwd. Geen aannames, maar herleidbare bronnen. Bij de strategische marketing hoort een lange termijn visie en een rode draad waar de uitvoerende marketeer zijn / haar data aan kan verankeren.

Marketing onderzoek

In het marketing onderzoek wordt via een online bronnen raadpleging de zin van de onzin gescheiden. Daarbij kunnen de online bronnen via overheidsonderzoeken of marktonderzoeksbureaus vaak worden ingezien. Het nadeel is dat dit soort bronnen traag zijn en het raadplegen van deze bronnen veel handwerk vergt. Daarom maken wij veelal gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Omdat AI veel is het nieuws is met ChatGPT en andere speeltuinen van grote commerciële aanbieders is het goed hier nog even benadrukken dat wij gebruik maken van de supercomputer Watson van IBM. Watson inventariseert online bronnen en kan "realtime" inzichten verschaffen en daarbij putten uit een brede keur aan online bronnen. Daarbij ook Bronnen als social media.

Niet alleen de externe bronnen dienen te worden onderzocht, ook dient er aandacht te zijn voor de haalbaarheid en schaalbaarheid van bestaande marketing uitingen. Daarbij wordt gericht op de website en social media kanalen en op het verleden (eerdere product launches, bestaande marketing data).

Marketing psychologie

Wanneer de markt en de marktsegmenten bekend zijn en er is gebogen over alle mogelijke p's dan is het nog tijd om na te denken over hoe de markt / de doelgroepen aan te spreken. Daarbij is de toon en de aanspreekvorm belangrijk en moeten de uit de AI rollende media op de juiste manier het beeld schetsen wat er volgens de vooronderzoeken tegen deze doelgroep "gezegd" moet worden om deze over te halen koopgedrag te tonen. Dit onderdeel gaat over de finesse en over normen en waarden. De marketing psycholoog zal zich dus ook over de ethiek uitspreken.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is niet nieuw. Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door het Amerikaanse bedrijf IBM. Hij/het kan een in spreektaal gestelde vraag interpreteren en na een zoektocht door een verzameling van encyclopedieën, boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen en gedownloade websites binnen enkele seconden een goed antwoord op de vraag geven. Watson maakt hierbij gebruik van op maat gemaakte diepe-vraag-en-antwoordsoftware die verder gaat dan de conventionele kunstmatige intelligentie. Watson berekent ook een betrouwbaarheid van zijn antwoorden en besluit op basis hiervan of het antwoord betrouwbaar genoeg is om gegeven te worden. De resultaten die Watson kan opleveren zijn verbluffend, maar ook een beetje beangstigend. Er is zo veel mogelijk. Wel dient een "mens" altijd de antwoorden van Watson te beoordelen en te staven. Daarnaast is het uiteraard "rubbish in, rubbisch out". De vraag die aan Watson moet worden gesteld kan tot 175 parameters bevatten.

Grafische concepten

Nu we weten wat er dient te worden gezegd tegen welke doelgroep op welk kanaal en op welk tijdstip, is het nog zaak om vorm te geven aan het verhaal. Dit kan in woord en beeld. Nu spreken beelden sneller en duidelijker dan woorden. Het vertalen van een concept in woorden naar een concept in beelden is daarom noodzakelijk. Dit kan ook resulteren in een verbeelding in videobeeld.

Tekstuele concepten

Nu we weten wat we moeten zeggen en hoe we dat moeten verbeelden is het nog zaak om "aan te spreken". Samen met de marketing psychologen zoeken we naar de juiste snaar. Dit zal leiden tot tekstuele concepten die als rode draad door de operationele marketing kan lopen.

Data marketing

Uiteraard hoort data marketing binnen de innovatieve marketing. Echter, om data te kunnen verzamelen dient er een technische oplossing worden bedacht, die bovendien vaak nog dient te worden geprogrammeerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van databases die de vluchtige marketingdata op een gestructureerde manier verzamelt. Daarbij kan door de marketeers via een gestructureerde taal voor gegevensuitvraag snel door de bronnen worden gezocht.

Het kan zijn dat er data uit aanvullende bronnen noodzakelijk is. Ook daar kan via een softwarematige koppeling vaak adequaat op worden ingespeeld.

Innovatieve marketing

De term innovatieve marketing is een verzamelterm voor:

Finance

Wie aan marketing gaat doen, gaat geld uitgeven. Het is belangrijk om op voorhand te weten of de marketinginspanning kans van slagen heeft. Daarom wordt een return on investment uitgerekend. Uiteraard gaat een ROI ook om het kritische tijdspad wat uit de planning vloeit. Kosten lopen door terwijl opbrengsten vaak randvoorwaarden kennen. Daarbij is de "reken je rijk" methode uitgesloten.

Zoekt u marketing cowboys die hoge bergen belovenen weinig waarmaken? Zoek dan nog even verder. Wilt u ontvangen worden in een toonzaal van een vergaderruimte met een foto van de Himalaya op de muur en keuze uit 8 smaken gletcher smeltwater? Zoekt u dan nog even verder. Onze aanpak is no-nonsense en recht vooruit. Vooraf weet u precies waar u aan toe bent, omdat we uitgaan van data. Data neemt alle twijfels weg, zodat u nooit meer met de vraag blijft zitten: "De helft van mijn marketing budget is weggegooid geld, maar ik weet niet welke helft".

Meer informatie over I3C unicorns

Marketing data marketing growth hacking