Innovatieve marketing met AI

Innovatieve marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Innovatieve marketing

sneller en goedkoper met AI.

I3C Strategische & data marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Innovatieve marketing

De term innovatieve marketing is een verzamelterm voor:

Grafische concepten

Nu we weten wat er dient te worden gezegd tegen welke doelgroep op welk kanaal en op welk tijdstip, is het nog zaak om vorm te geven aan het verhaal. Dit kan in woord en beeld. Nu spreken beelden sneller en duidelijker dan woorden. Het vertalen van een concept in woorden naar een concept in beelden is daarom noodzakelijk. Dit kan ook resulteren in een verbeelding in videobeeld.

Tekstuele concepten

Nu we weten wat we moeten zeggen en hoe we dat moeten verbeelden is het nog zaak om "aan te spreken". Samen met de marketing psychologen zoeken we naar de juiste snaar. Dit zal leiden tot tekstuele concepten die als rode draad door de operationele marketing kan lopen.

Data marketing

Uiteraard hoort data marketing binnen de innovatieve marketing. Echter, om data te kunnen verzamelen dient er een technische oplossing worden bedacht, die bovendien vaak nog dient te worden geprogrammeerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van databases die de vluchtige marketingdata op een gestructureerde manier verzamelt. Daarbij kan door de marketeers via een gestructureerde taal voor gegevensuitvraag snel door de bronnen worden gezocht.

Het kan zijn dat er data uit aanvullende bronnen noodzakelijk is. Ook daar kan via een softwarematige koppeling vaak adequaat op worden ingespeeld.

Finance

Wie aan marketing gaat doen, gaat geld uitgeven. Het is belangrijk om op voorhand te weten of de marketinginspanning kans van slagen heeft. Daarom wordt een return on investment uitgerekend. Uiteraard gaat een ROI ook om het kritische tijdspad wat uit de planning vloeit. Kosten lopen door terwijl opbrengsten vaak randvoorwaarden kennen. Daarbij is de "reken je rijk" methode uitgesloten.

Meer informatie over I3C unicorns

Marketing data marketing growth hacking