Data liegt niet, datagedreven marketing oplossingen

Marketing met data en AI

Strategische marketing

en marketing automatisering

I3C Strategische & data marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Strategische marketing

Bij het opzetten van een strategische marketing aanpak is de markt leidend. Binnen de markt zullen bepaalde segmenten om een (iets) andere aanpak vragen. Daarbij wordt gedegen onderzoek gedaan waarbij marketing bronnen of AI bronnen worden geraadpleegd om de doelen en doelgroepen te toetsen naar PVA en haalbaarheid en ROI. Bij de strategie wordt met cijfers onderbouwd. Geen aannames, maar herleidbare bronnen. Bij de strategische marketing hoort een lange termijn visie en een rode draad waar de uitvoerende marketeer zijn / haar data aan kan verankeren.

Marketing onderzoek

In het marketing onderzoek wordt via een online bronnen raadpleging de zin van de onzin gescheiden. Daarbij kunnen de online bronnen via overheidsonderzoeken of marktonderzoeksbureaus vaak worden ingezien. Het nadeel is dat dit soort bronnen traag zijn en het raadplegen van deze bronnen veel handwerk vergt. Daarom maken wij veelal gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Omdat AI veel is het nieuws is met ChatGPT en andere speeltuinen van grote commerciële aanbieders is het goed hier nog even benadrukken dat wij gebruik maken van de supercomputer Watson van IBM. Watson inventariseert online bronnen en kan "realtime" inzichten verschaffen en daarbij putten uit een brede keur aan online bronnen. Daarbij ook Bronnen als social media.

Niet alleen de externe bronnen dienen te worden onderzocht, ook dient er aandacht te zijn voor de haalbaarheid en schaalbaarheid van bestaande marketing uitingen. Daarbij wordt gericht op de website en social media kanalen en op het verleden (eerdere product launches, bestaande marketing data).

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is niet nieuw. Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door het Amerikaanse bedrijf IBM. Hij/het kan een in spreektaal gestelde vraag interpreteren en na een zoektocht door een verzameling van encyclopedieën, boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen en gedownloade websites binnen enkele seconden een goed antwoord op de vraag geven. Watson maakt hierbij gebruik van op maat gemaakte diepe-vraag-en-antwoordsoftware die verder gaat dan de conventionele kunstmatige intelligentie. Watson berekent ook een betrouwbaarheid van zijn antwoorden en besluit op basis hiervan of het antwoord betrouwbaar genoeg is om gegeven te worden. De resultaten die Watson kan opleveren zijn verbluffend, maar ook een beetje beangstigend. Er is zo veel mogelijk. Wel dient een "mens" altijd de antwoorden van Watson te beoordelen en te staven. Daarnaast is het uiteraard "rubbish in, rubbisch out". De vraag die aan Watson moet worden gesteld kan tot 175 parameters bevatten.

Data marketing

Uiteraard hoort data marketing binnen de innovatieve marketing. Echter, om data te kunnen verzamelen dient er een technische oplossing worden bedacht, die bovendien vaak nog dient te worden geprogrammeerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van databases die de vluchtige marketingdata op een gestructureerde manier verzamelt. Daarbij kan door de marketeers via een gestructureerde taal voor gegevensuitvraag snel door de bronnen worden gezocht.

Het kan zijn dat er data uit aanvullende bronnen noodzakelijk is. Ook daar kan via een softwarematige koppeling vaak adequaat op worden ingespeeld.

Innovatieve marketing

De term innovatieve marketing is een verzamelterm voor:

Meer informatie over I3C unicorns

Marketing data marketing growth hacking