Grafische concepten met AI

Grafische concepten met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Grafische concepten

sneller en goedkoper met AI.

I3C Strategische & data marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Grafische concepten

Nu we weten wat er dient te worden gezegd tegen welke doelgroep op welk kanaal en op welk tijdstip, is het nog zaak om vorm te geven aan het verhaal. Dit kan in woord en beeld. Nu spreken beelden sneller en duidelijker dan woorden. Het vertalen van een concept in woorden naar een concept in beelden is daarom noodzakelijk. Dit kan ook resulteren in een verbeelding in videobeeld.

Tekstuele concepten

Nu we weten wat we moeten zeggen en hoe we dat moeten verbeelden is het nog zaak om "aan te spreken". Samen met de marketing psychologen zoeken we naar de juiste snaar. Dit zal leiden tot tekstuele concepten die als rode draad door de operationele marketing kan lopen.

Meer informatie over I3C unicorns

Marketing data marketing growth hacking