Data liegt niet, AI gedreven marketing oplossingen

Marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie

sneller en goedkoper marketing inzicht.

I3C Strategische & data marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is niet nieuw. Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door het Amerikaanse bedrijf IBM. Hij/het kan een in spreektaal gestelde vraag interpreteren en na een zoektocht door een verzameling van encyclopedieën, boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen en gedownloade websites binnen enkele seconden een goed antwoord op de vraag geven. Watson maakt hierbij gebruik van op maat gemaakte diepe-vraag-en-antwoordsoftware die verder gaat dan de conventionele kunstmatige intelligentie. Watson berekent ook een betrouwbaarheid van zijn antwoorden en besluit op basis hiervan of het antwoord betrouwbaar genoeg is om gegeven te worden. De resultaten die Watson kan opleveren zijn verbluffend, maar ook een beetje beangstigend. Er is zo veel mogelijk. Wel dient een "mens" altijd de antwoorden van Watson te beoordelen en te staven. Daarnaast is het uiteraard "rubbish in, rubbisch out". De vraag die aan Watson moet worden gesteld kan tot 175 parameters bevatten.

I3C - kunstmatige intelligentie

Bij de analyse kan de "doelgroep" worden geanalyseerd op basis van reeds bekende gegevens over gedrag. Deze gegevens worden onder andere gehaald uit de bronnen van sociale media en alle andere publieke online bronnen.

I3C - kunstmatige intelligentie

Persona - persoonskenmerken

Via kunstmatige intelligentie (AI) wordt van de doelgroep een persona aangemaakt. Deze persona wordt geanalyseerd. Zo weten we op voorhand via welke medium, welke dag en welke tijd de doelgroep te vinden is. En welke intrinsieke motivatie de persona tot kopen verleid.

I3C - kunstmatige intelligentie
I3C - kunstmatige intelligentie

Innovatieve marketing

De intrinsieke motivatie van de doelgroep is vervolgens toe te passen op:

  • Data marketing
  • Groei versnellen (Growth Hacking)
  • Guerrilla marketing
  • Spelvormen (Gamification)
  • Viralisatie
  • Social Media marketing

I3C - kunstmatige intelligentie

Via AI kan derhalve op voorhand bijzonder veel informatie bekend worden over de doelgroep. Deze data dient de marketeer nog wel te screenen. AI kan op sommige punten nog wel eens met "verassende" conclusies komen. Nadat de persona is gevormd kan een andere analyse tool inzicht geven in de zin en onzin van een marketing inspanning. Immers, wanneer er mensen bereikt gaan worden moet er een plek zijn voor "meer informatie". In marketing termen gaan we de bereikte doelgroep moeten "landen". Die landingsplaats kan van alles zijn, van social media kanaal tot website. Echter, die landingsplaats moet wel geschikt zijn en toegerust op het landen en meten van marketing resultaten.

I3C - kunstmatige intelligentie

Meer informatie over I3C unicorns

Marketing data marketing growth hacking