Tekstuele concepten met AI

Tekstuele concepten met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Tekstuele concepten

sneller en goedkoper met AI.

I3C Strategische & data marketing met inzet van Kunstmatige Intelligentie

Tekstuele concepten

Nu we weten wat we moeten zeggen en hoe we dat moeten verbeelden is het nog zaak om "aan te spreken". Samen met de marketing psychologen zoeken we naar de juiste snaar. Dit zal leiden tot tekstuele concepten die als rode draad door de operationele marketing kan lopen.

Marketing psychologie

Wanneer de markt en de marktsegmenten bekend zijn en er is gebogen over alle mogelijke p's dan is het nog tijd om na te denken over hoe de markt / de doelgroepen aan te spreken. Daarbij is de toon en de aanspreekvorm belangrijk en moeten de uit de AI rollende media op de juiste manier het beeld schetsen wat er volgens de vooronderzoeken tegen deze doelgroep "gezegd" moet worden om deze over te halen koopgedrag te tonen. Dit onderdeel gaat over de finesse en over normen en waarden. De marketing psycholoog zal zich dus ook over de ethiek uitspreken.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is niet nieuw. Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door het Amerikaanse bedrijf IBM. Hij/het kan een in spreektaal gestelde vraag interpreteren en na een zoektocht door een verzameling van encyclopedieën, boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen en gedownloade websites binnen enkele seconden een goed antwoord op de vraag geven. Watson maakt hierbij gebruik van op maat gemaakte diepe-vraag-en-antwoordsoftware die verder gaat dan de conventionele kunstmatige intelligentie. Watson berekent ook een betrouwbaarheid van zijn antwoorden en besluit op basis hiervan of het antwoord betrouwbaar genoeg is om gegeven te worden. De resultaten die Watson kan opleveren zijn verbluffend, maar ook een beetje beangstigend. Er is zo veel mogelijk. Wel dient een "mens" altijd de antwoorden van Watson te beoordelen en te staven. Daarnaast is het uiteraard "rubbish in, rubbisch out". De vraag die aan Watson moet worden gesteld kan tot 175 parameters bevatten.

Meer informatie over I3C unicorns

Marketing data marketing growth hacking